Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Carmina Maiora Andrzeja Trzecieskiego. Próba monografii

Agata Chrobot

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2014
Stron: 178
Dział:
ISBN: 9788371335655
 
 
 

 

Książka stanowi pierwsze pełne w dziejach naszej historii literatury opracowanie twórczości poety cenionego przez współczesnych, a dziś zapomnianego. Praca składa się z trzech zasadniczych rozdziałów.

I. Gatunki literackie, rozpatruje zróżnicowanie gatunkowe utworów Trzecieskiego i kryteria definicyjne jakie w ich rozróżnieniu stosuje poeta. II. Topika antyczna i biblijno-chrześcijańska, ukazuje erudycję poety, bogactwo motywów antycznych i biblijnych pojawiających się w utworach Trzecieskiego, ich funkcje, różnorodny sposób ich wprowadzania, oraz to jak realizuje imitatio antiquorum. Mnóstwo tu aluzji, odwołań, parafraz, które wywołują u czytelnika całą gamę dalszych skojarzeń. III. W kręgu ludzi i spraw, dowodzi, że ani stosowanie na różnych płaszczyznach tekstu zasady imitatio, ani posługiwanie się językiem łacińskim nie pozbawia Trzecieskiego możliwości wypowiadania się w poezji na temat bieżących spraw i ludzi. Przeciwnie, z poezji jego wyłania się dokładny obraz różnych sfer życia szesnastowiecznej Polski. Książka adresowana jest do polonistów i filologów klasycznych w całym kraju.