Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Ku nowemu życiu. Teologia i znaczenie chrześcijańskiej inicjacji dla życia wiarą

Adelajda Sielepin

UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE, 2014
Stron: 458
Dział:
ISBN: 9788374384063
 
 
 

 

Adelajda Sielepin

UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE, 2014

Dział:

Stron: 458

ISBN: 9788374384063

SPIS TREŚCI:

Przedmowa
Wstęp

Rozdział I. Dlaczego zajmujemy się katechumenatem?
1. Próba diagnozy
2. Potrzeba dialogu w ewangelizacji
3. Liturgia szansą odnowy Kościoła
4. Magisterium Kościoła o katechumenacie

Rozdział II. Jak rozumieć „powrót do źródeł” katechumenatu?
1. Starotestamentowe przesłanki na temat budowania relacji z Bogiem
2. Wstępna charakterystyka inicjacji chrześcijańskiej w pismach Nowego Testamentu
3. Wpływ tradycji międzytestamentalnej
4. Organizacja katechumenatu w Kościele antycznym
5. Katechumenat po edykcie mediolańskim
6. Schyłek katechumenatu i zwiastuny jego odrodzenia

Rozdział III. Księga liturgiczna Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych
1. Wprowadzenie teologiczne, prawne i pastoralne
2. Obrzędy katechumenatu podzielone na stopnie
3. Uproszczone wersje Obrzędów
4. Obrzędowe dopełnienie inicjacji chrześcijańskiej

Rozdział IV. Etapy formacji w katechumenacie
1. Pierwszy etap – prekatechumenat
2. Drugi etap – katechumenat
3. Trzeci etap – okres oczyszczenia i oświecenia
4. Czwarty etap – okres mistagogii

Rozdział V. Teologia chrześcijańskiej inicjacji w Kościele
1. Obrzędy przyjęcia do katechumenatu
2. Obrzędy w okresie katechumenatu
3. Obrzęd wybrania
4. Skrutynia
5. Obrzędy przekazania
6. Obrzędy bezpośrednio przygotowujące
7. Przyjęcie sakramentów chrztu i bierzmowania

Rozdział VI. Eklezjalny charakter chrześcijańskiego wtajemniczenia
1. Nauka soborowa na temat eklezjalności katechumenatu
2. Eklezjalny wymiar w liturgii katechumenalnej
3. Funkcje pastoralne Kościoła

Rozdział VII. Metodyka w katechumenacie
1. Znaki czasu
2. Co należy robić?
3. Mistagogia
4. W stronę misterium wiary
5. Formacja integralna
6. Zasada inkarnacyjna
7. Cechy formacji

Rozdział VIII. Słowo Boże w formacji katechumenalnej
1. Słowo Boże w liturgii
2. Osobista lektura Ewangelii
3. Liturgiczne głoszenie słowa Bożego

Rozdział IX. Nauka modlitwy i życia w Kościele
1. Poczucie sacrum
2. Czas święty
3. Modlitwa
4. Obrzędy katechumenatu
5. Lektura
6. Relacja ze wspólnotą Kościoła
7. Odpowiedzialność i rzetelność (świadectwo)

Rozdział X. Praktyczne zasady wprowadzania katechumenatu
1. Żywy Kościół
2. Ekipa
3. Program
4. Szkolenie katechistów
5. Neofitat
6. Misyjność

Wykaz skrótów
Wybrana literatura przedmiotu
Summary
Contents