Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Myśl polityczna włoskich liberałów wobec faszyzmu

Małgorzata Kiwior-Filo

Księgarnia Akademicka, 2013
Stron: 246
Dział:
ISBN: 9788376383545
Wydanie elektroniczne

Dostępne formaty plików to:

  • ebook online (format pliku *.swf Macromedia Flash)

    W celu poprawnego wyświetlenia ebooka niezbędny jest plugin Flash Player. Można go pobrać ze strony: http://www.macromedia.com/go/getflash/

18,00


 

Małgorzata Kiwior-Filo

Księgarnia Akademicka, 2013

Dział:

Stron: 246

ISBN: 9788376383545

Idea pracy zrodziła się z potrzeby wzbogacenia polskiej historiografii o opracowanie, które byłoby prezentacją dorobku wybitnych włoskich liberałów, dokonaną w kontekście narodzin i rozwoju włoskiego faszyzmu. [...] W refleksji nad włoską myślą liberalną okresu międzywojennego skupiam się na przedstawieniu reprezentatywnych dla tego nurtu sylwetek, zwracając uwagę na ich dorobek i wkład w krzewienie liberalnych idei oraz stanie na straży wolności w systemach, które ją podważały, likwidowały lub próbowały zdefiniować na nowo. Dokonuję w tym zakresie, rzecz jasna subiektywnego, wyboru, ograniczając się do reprezentatywnych przedstawicieli włoskiego liberalizmu, starając się pokazać różne oblicza tego nurtu. Jednocześnie pragnę dowieść, że mimo często powtarzanych zarzutów dotyczących słabości liberałów, ich twórczość i działalność w okresie faszyzmu miały ogromne znaczenie nie tylko moralne, ale także społeczno-kulturowe i polityczne. W powojennej Italii działalność ta stanowiła „punkt oparcia” dla odradzających się instytucji państwowych, demokratycznego społeczeństwa, które jak nigdy dotąd uświadamiało sobie wartość wolności, której hołdowali liberałowie i bronili jej jako podstawowego prawa jednostki. Zatem „zderzenie dwóch ideologii”, „dwóch światów”, a w szczególności przedstawienie reakcji włoskich liberałów na zmieniającą się pod wpływem faszyzmu rzeczywistość, jest przedmiotem mojej refleksji.

Ze "Wstępu"