Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wojna Pruska czyli wojna Polski z Zakonem Krzyżackim z lat 1519-1521. U źródeł sekularyzacji Prus Krzyżackich

Marian Biskup

Wydawnictwo: Wydawnictwo Napoleon V, 2014
Stron: 528
Dział:
ISBN/ISSN: 9788378893080

 

Autor: Marian Biskup

Wydawnictwo: Wydawnictwo Napoleon V, 2014

Dział:

Stron: 528

ISBN/ISSN: 9788378893080

Celem niniejszej pracy, idącej oczywiście tropem poprzedników, jest zatem przezwyciężenie niektórych uprzednich ograniczeń historiograficznych, przede wszystkim przez możliwie pełne wykorzystanie nie drukowanej i drukowanej bazy źródłowej oraz realizację wysuwanych już wcześniej, zwłaszcza przez S. Herbsta, postulatów badawczych. Autor dążyć więc będzie do pokazania całokształtu działań wojennych na lądzie i na wodach Bałtyku, akcji politycznych i dyplomatycznych z lat 1519-1521, zarówno faktografii jak i jej głębszych uwarunkowań, także natury finansowej. Dążyć zamierza do ukazania postaw i działań obu stron walczących w kontekście uwarunkowań wewnętrznych oraz wpływu czynników zewnętrznych, międzynarodowych. Pragnie też zaprezentować w granicach możliwości formy organizacyjne obu stron walczących i rodzaje stosowanych przez nie broni, zarysować koszty całości działań wojennych. Na koniec pragnie przedstawić – w odniesieniu do strony polskiej – miejsce i rolę wojny z lat 1519-1521 w całokształcie dziejów wojskowości Rzeczypospolitej, a także skutki tej wojny w sferze tak zagadnień militarnych, jak politycznych.