Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Statystyka od podstaw

Janina Jóźwiak , Jarosław Podgórski

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
Stron: 510
Dział:
ISBN/ISSN: 9788320820140

 

Autor: Janina Jóźwiak , Jarosław Podgórski

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012

Dział:

Stron: 510

ISBN/ISSN: 9788320820140

Książka jest nowoczesnym podręcznikiem przeznaczonym dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych. Wykład podzielono na cztery części. W pierwszej przedstawiono metody statystycznego opisu rozkładu cechy oraz podstawowe zagadnienia dotyczące rozkładów zmiennych losowych i twierdzeń granicznych. Drugą część poświęcono metodom wnioskowania statystycznego, tzn. estymacji parametrów oraz weryfikacji hipotez statystycznych w klasycznym ujęciu. Omówiono w niej także wybrane testy nieparametryczne. W części trzeciej przedstawiono metody analizy wariancji, korelacji i regresji, z uwzględnieniem klasycznego modelu regresji liniowej. Zaprezentowano ponadto dwuczynnikową analizę wariancji oraz analizę wariancji dla rang. Podstawowe wiadomości z zakresu analizy szeregów czasowych oraz teorii indeksów statystycznych zawarto w czwartej, ostatniej części książki. Uzupełnienie wykładu stanowią przykłady rozwiązań uzyskanych za pomocą najbardziej popularnych komputerowych pakietów statystycznych: STATGRAPHICS, SPSS i SAS.