Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Od Meciara do Dzurindy. Główne kierunki polityki zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993-2002

Krzysztof Żarna

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2015
Stron: 466
Dział:
ISBN: 9788379961061
 
 
 

 

Krzysztof Żarna

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2015

Dział:

Stron: 466

ISBN: 9788379961061

Rozdział I

Polityka zagraniczna państwa

1.1. Pojęcie polityki zagranicznej

1.2. Uwarunkowania polityki zagranicznej

1.3. Cele polityki zagranicznej

1.4. Funkcje, metody i środki realizacji polityki zagranicznej

 

Rozdział II

Uwarunkowania polityki zagranicznej Republiki Słowackiej

2.1. Środowisko geograficzne

2.2. Historia

2.3. Sytuacja społeczno-gospodarcza

2.4. Ustrój polityczny

2.5. Czynnik ludnościowy

2.6. Służba zagraniczna i dyplomacja

2.7. Uwarunkowania zewnętrzne

 

Rozdział III

Sytuacja polityczna w Słowacji w latach 1990–2002

3.1. W ramach Federacji (1990–1992)

3.2. Nowe państwo na politycznej mapie Europy (1992–1994)

3.3. Mecziaryzm (1994–1998)

3.4. Rządy gabinetu Mikuláša Dzurindy (1998–2002)

 

Rozdział IV

Integracja europejska w polityce zagranicznej Republiki Słowackiej

4.1. Wspólnie z Czechami

4.2. Ograniczone szanse na członkostwo

4.3. Droga do Helsinek

4.4. Przebieg negocjacji akcesyjnych

4.5. Traktat akcesyjny i jego ratyfikacja

4.6. Wybory do Parlamentu Europejskiego

 

Rozdział V

Republika Słowacka a członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim

5.1. Koncepcje polityki bezpieczeństwa i obrony Republiki Słowackiej

5.2. Poszukiwanie właściwej drogi w polityce bezpieczeństwa

5.3. Nawiązanie kontaktów (1993–1994)

5.4. Utracone szanse na członkostwo (1995–1997)

5.5. Intensyfikacja kontaktów (1998–2001)

5.6. Finalizacja rokowań

 

Rozdział VI

W kierunku normalizacji. Stosunki bilateralne z sąsiednimi państwami

6.1. Republika Austrii

6.2. Republika Czeska

6.3. Republika Węgierska

6.4. Ukraina

6.5. Rzeczpospolita Polska

 

Rozdział VII

Stosunki bilateralne z wybranymi państwami

7.1. Republika Francuska

7.2. Republika Federalna Niemiec

7.3. Federacja Rosyjska

7.4. Stany Zjednoczone Ameryki

Z recenzji prof. dra hab. Grzegorza Janusza:
Przedłożone do recenzji opracowanie ma charakter monograficzny i oryginalny. Praca jest owocem bardzo szczegółowej kwerendy Autora, której ustalenia faktograficzne
w wielu punktach wskazują na pomijane w badaniach naukowych kwestie. Recenzowane opracowanie jest prawidłowe pod względem merytorycznym. Zadanie badawcze postawione przez Autora nie należało do łatwych. W badanym okresie mieliśmy do czynienia z dynamicznie zachodzącymi zmianami politycznymi, ekonomicznymi i społecznymi zarówno we wnętrzu państwa jak
i w odniesieniu do czynnika zewnętrznego a także w środowisku międzynarodowym, zwłaszcza w kontekście akcesji do UE i NATO.