Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Język trzeciego tysiąclecia III. 1: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny

red. Grzegorz Szpila

Tertium, 2005
Język a komunikacja;
Stron: 498
Dział:
ISBN: 9788392223405
Wydanie drukowane
 

13,00 11,70

Pozycja dostępna

 

red. Grzegorz Szpila

Tertium, 2005

Język a komunikacja;

Dział:

Stron: 498

ISBN: 9788392223405

Spis treści tomu:


Słowo wstępne
Od redakcji


Zagadnienia ogólne

 

1. Elżbieta Dąbrowska, Style poetyckie przełomu wieków (XX/XXI wiek)
2. Izabela Gatkowska, Kilka uwag o świadomości językowej językowe
3. Izabela Kraśnicka-Wilk, Łapać w lot, czyli kilka słów o tym, jak konceptualizujemy abstrakcję
4. Katarzyna Kwapisz-Osadnik, Obrazowanie zjawisk gramatycznych. Projekt gramatyki wizualnej
5. Michał Łabaszczuk, Funkcjonalny aspekt nominacji w kontekście XX-wiecznego sporu pomiędzy scjentyzmem a postmodernizmem
6. Anna Obrębska, Reprezentacja kognitywna a sztuczna inteligencja
7. Grzegorz Szpila, O potocznym definiowaniu przysłowia
8. Artur Tworek, Jak oceniać mechanizmy redundancji w języku?

 

Odmiany i rejestry języka


Odmiany polszczyzny, typy tekstów, rodzaje komunikacji

1. Anna Chudzik, Uliczny dialog napisów
2. Elżbieta Gajewska, Od życiorysu do euroCV
3. Alicja Gałczyńska, Mówienie o dzieciach przez osoby dorosłe
4. Maria Kabata, Językowe wyznaczniki sakralności w poezji pisanej przez księży
5. Ewa Kaptur, Budowa internetowych ogłoszeń towarzysko--matrymonialnych
6. Michaela Lašťovičková, Język protokołów zeznań pana opata Bohuslava Stanislava Jarolímka, OPraem
7. Danuta Olszewska, Między rutyną a kreatywnością. Czyli o sposobach realizacji metatekstowych aktów mowy we współczesnych tekstach naukowych
8. Michał Rowiński, Wpływ formuł metatekstowych na komunikatywność ceremonii mszy
9. Grażyna Sawicka, Udział konwencji w kształtowaniu się odmian języka
10. Kazimierz Sikora, Kategoria mikroregionalizmów
11. Antonina Szybowska, Kamilla Termińska, Blog - zapiski z sieci. Narodziny gatunku

 

Zagadnienia leksykalne

 

1. Barbara Batko, Funkcjonowanie wyrazów typu: Europa, Europejczyk, europejski w tekstach zwolenników i przeciwników Unii Europejskiej
2. Maria Borejszo, O nazwach kobiet w polszczyźnie i ich roli w rekonstruowaniu obrazu świata
3. Michał Garcarz, „Świat według Kiepskich" - wylęgarnia neologizmów
4. Magdalena Majdak, Stratyfikacja polszczyzny a współczesne słowniki języka polskiego
5. Małgorzata Warchoł-Schlottman, Neutralizacja i nobilitacja wyrazów potocznych w języku publicznym po przełomie
6. Urszula Wieczorek, Szkic do aksjologicznego portretu ciała we współczesnej polszczyźnie
7. Katarzyna Wojan, Homonimia międzyjęzykowa - analiza dorobku językoznawstwa europejskiego
8. Piotr Zbróg, Co dalej z [włanczać]?

 

Język polityki

 

1. Agnieszka Krzanowska, O nieparlamentarnym w parlamencie, czyli kilka uwag o języku polskiego sejmu
2. Elżbieta Laskowska, Typy wartości w dyskursie parlamentarnym
3. Ewa Migaczewska, Dyskurs polityczny w mediach konfesyjnych jako forma komunikacji perswazyjnej
4. Kazimierz Ożóg, O dyskursie populistycznym w języku polityki III Rzeczpospolitej

 

Język prasy, telewizji i reklamy

 

1. Elżbieta Biardzka, Słowa w reklamie. O dyskursywnych gąbkach
2. Bartłomiej Maliszewski, W związku z Unią - o sposobach ukazywania i wartościowania integracji Polski z Unią Europejską
3. Bogusław Nowowiejski, Język w prasie - prasa o języku
4. Tomasz Piekot, Przytaczanie cudzych wypowiedzi jako strategia dyskursu wiadomości prasowych
5. Alicja Pstyga, Michał Pstyga, Intertekstualność i wartościowanie w przekazie reklamowym
6. Grzegorz Ptaszek, Reakcje unikowe w rozmowie telewizyjnej typu talk show - na przykładzie programu „Rozmowy w toku" w Telewizji TVN
7. Bożena Rejakowa, Wizerunek mężczyzny w tekstach o modzie
8. Jerzy Świątek, Wyrażenia deiktyczne jako forma perswazji w reklamie
9. Kinga Tutak, Nacechowanie epistemiczne telewizyjnego komentarza dziennikarskiego
10. Maria Wojtak, Socjolekt w reportażu prasowym - wybrane zagadnienia
11. Urszula Zaliwska-Okrutna, Tony Blair i Tońcio Blair. O wykładnikach procesów globalizacji i identyfikacji w prasie polskiej

 

Etykieta językowa

 

1. Małgorzata Gaszyńska-Magiera, Rozmowa kwalifikacyjna w świetle polskiej etykiety językowej
2. Jadwiga Kowalikowa, Język bez etykiety
3. Krzysztof Ozga, Grzeczni inaczej
4. Agnieszka J. Urniaż, Internet a grzeczność językowa w językach czeskim, polskim, słowackim i angielskim