Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Słowo w dialogu międzykulturowym

red. Wladyslaw Chlopicki, red. Maria Jodłowiec

Tertium, 2010
Język a komunikacja;
Stron: 404
Dział:
ISBN: 9788361678120
Wydanie drukowane
 

48,00 43,20

Pozycja dostępna

 

Niniejsza monografia, dwudziesta siódma już pozycja z serii „Język a komunikacja”, zawiera artykuły traktujące o nowych zagadnieniach językoznawczych lub stanowiące nowe spojrzenie na znane już problemy języka i polszczyzny. W monografii zawarto prace teoretyczne z zakresu językoznawstwa ogólnego, jak i szczegółowe rozprawy o współczesnym języku polskim. W zbiorze tym czytelnik odnajdzie artykuły na temat odmian i rejestrach polszczyzny, jej gramatyki i słownictwa, oraz prace o języku polskiej prasy, telewizji i reklamy. Wydawnictwo „Tertium” oraz Redakcja gorąco zapraszają do lektury.

Spis treści:

Słowo wstępne 

Część I:  Zagadnienia ogólne

Izabela Gatkowska: Jak mózg rozpoznaje języki? 

Ewelina Kopera: Pojęcie „gender” i źródła różnic genderowych (na przykładzie eksperymentu psycholingwistycznego)

Maja Lubańska: O rozwoju rodzajnika określonego w języku polskim 

Dorota Szumska: Szyk szyku, czyli dyskretny urok linearyzacji. Refleksje nad uporządkowaniem członów określających w wieloprzymiotnikowych grupach nominalnych

Piotr Zbróg: O błędnym rozumieniu istoty normy językowej (w kontekście składni podmiotu
szeregowego) 

Część II: Odmiany i rejestry języka 

Odmiany polszczyzny, rodzaje tekstu, dyskursu, komunikacji

Anna Chudzik: Jopowa, czyli sztuka językowej (anty)kreacji 

Katarzyna Joachimowska: Opisać mowę ciała - o językowych sposobach opisu tańca

Aleksander Kiklewicz, Emilia Wojcieszek: Wypowiedzi i gesty jako zintegrowane komponenty przekazu komunikacyjnego 

Aneta Kołodziejczyk-Trawińska: Językowe i pozajęzykowe aspekty komunikacji lotniczej

Anna Matuszewska: Wybrane operatory metatekstowe w laudacjach 

Ewa Karolina Nowik-Dziewicka: Zjawisko uprzejmości językowej w kontekście dyskursu CB radio: analiza rozmów kierowców 

Ewa Oronowicz-Kida: Językowy obraz autorów ogłoszeń dla samotnych i potrzebujących pomocy zamieszczanych w prasie katolickiej (na przykładzie Niedzieli) 

Anna Pięcińska: „A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź” - językowy obraz wyspy w szantach 

Agnieszka Rosińska-Mamej:  Jak rozpoznać prośbę we współczesnym języku polskim. (O jednej z funkcji aktów mowy wspomagających prośbę) 

Joanna Senderska: Uwagi na temat dyskusji politycznych toczonych na forach internetowych  

Joanna Szczęk: „Przepraszam za kłopot, jaki prezentuje moja osoba” - formy perswazji
w podaniach studenckich 

Kinga Tutak, Magdalena Mróz: „Przejdź się w moich butach” - elementy egocentryczne w wybranych tekstach hiphopowych 

Małgorzata Warchoł-Schlottmann: „My sa mocarstwo” - czyli o mechanizmach upotoczniania tekstów publicznych 

Zagadnienia leksykalne

Anna Ginter: „Łódź się budziła” - metonimiczne sposoby widzenia Łodzi w Ziemi obiecanej

Władysława Stanisława Reymonta 

Kaja Gostkowska: Jak powstaje polska terminologia biomedyczna 

Aleksander Kiklewicz: Frazeologia w ujęciu pragmatycznym (aspekt genderowy) 

Alicja Witalisz: Od innowacji do upowszechnienia. Ekonomia językowa i jej konsekwencje
(na przykładzie neologizmów semantycznych) 

Język prasy, telewizji i reklamy

Mirosława Ampel-Rudolf: Wartościowanie kobiety w kulturze socjalizmu i w kulturze kapitalizmu w czasopismach dla kobiet 

Urszula Gajewska: Obraz mediów w Naszym Dzienniku

Beata Grochala: Leczyć każdy może - o języku czasopism farmaceutycznych 

Justyna Janus: Język telewizyjnych serwisów informacyjnych w ujęciu normatywnym

Jadwiga Lizak: Jak prasa dziecięca pozyskuje i kształtuje swojego czytelnika 

Edyta Pałuszyńska: Strategie argumentacyjne w telewizyjnych dyskusjach politycznych

Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz: Pragmatyczne uwarunkowania gatunków telewizyjnej debaty publicznej