Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Stanisław Turnau. Pamiętnik z wojny 1939-1945. Okupacja widziana z dworu wlonickiego

Jerzy opr. Gapys

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach"2012, 2014
Stron: 181
Dział:
ISBN: 9788371335853
 
 
 

 

Niniejsza książka stanowi wybór fragmentów dziennika pisanego przez Stanisława Turnaua – ziemianina z Wlonic - od 1 września 1939 r. do stycznia 1945 r. We wspomnieniach pamiętnikarz opisał wiele aspektów wojny, codzienność okupacyjną dworu, folwarku i wsi polskiej. Szczegółowo odniósł się do polityki i poczynań okupanta niemieckiego wobec polskiego rolnictwa, eksterminacji Polaków i zagłady ludności żydowskiej. Szczególnie w obliczu zagłady Żydów autor dziennika zawarł wstrząsające opisy kaźni. Stanisław Turnau opisał starannie stosunki panujące w partyzantce polskiej i relacje oddziałów zbrojnych wobec ziemian i wsi. Wszystko to zaprezentował na szerokim tle polityki międzynarodowej.

W zamyśle redaktora dziennika, niniejsza publikacja ma zamiar ukazać okupację widzianą z perspektywy dworu polskiego. Zastosowano więc takie kryterium doboru fragmentów, by ukazać najważniejsze aspekty okupacji i wojny na polskiej wsi. Obraz wsi, a zwłaszcza ziemiaństwa przedstawiony przez Turnaua jest w wielu przypadkach zbieżny z najnowszymi ustaleniami historyków.