Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Szkice mediewistyczne

Teresa Michałowska

Wydawnictwo: Instytut Badań Literackich PAN, 2014
Stron: 232
Studia Staropolskie,
Dział:
ISBN/ISSN: 9788361757573

 

Autor: Teresa Michałowska

Wydawnictwo: Instytut Badań Literackich PAN, 2014

Studia Staropolskie,

Dział:

Stron: 232

ISBN/ISSN: 9788361757573

W książce zebrano artykuły powstałe w ostatnich latach, głównie syntetyczne, dotyczące zagadnień teoretycznoliterackich (np. genologii średniowiecznej; teorii ars dictaminis w Polsce), estetycznych (np. tzw. „trudnej ozdobności” lub problemu alegoryczności literatury), a także średniowiecznego słownictwa literackiego. W drugiej części znalazły się studia analityczne: na temat zjawiska autobiografizmu w literaturze polskiego średniowiecza, o frapującym i wieloznacznym utworze poetyckim Wincentego Kadłubka, a wreszcie o funkcjonujących w dawnej kulturze, a dzisiaj już nieistniejących pieśniach popularnych. Zbiór zamyka ogólne omówienie wyznaczników literatury polskiego średniowiecza.