Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Od piwnic po strych. Wnętrza domów gdańskich drugiej połowy XVIII wieku

Ewa Barylewska-Szymańska

Polska Akademia Nauk, 2015
Stron: 348
Dział:
ISBN: 9788363352424

 

„… praca znakomicie mieści się w nurcie badawczym zwanym Wohnkultur, który jednak w naszym piśmiennictwie przedmiotu nie jest tak silnie rozwinięty jak w Niemczech. Autorce udało się zrealizować założony cel, dzięki starannie przeprowadzonej kwerendzie, rozpoznała i szczegółowo, co traktuję jako dodatkową wartość, opisała zabudowę parceli i wzniesione budynki. To pozwoliło na kolejny krok, przeprowadzenie wszechstronnej analizy funkcji poszczególnych pomieszczeń oraz ich wystroju i wyposażenia, rzeczywiście od piwnic po strych, co zapowiadał już tytuł pracy.

Wysoko oceniam też te partie prace, w których spożytkowane zostały różne informacje o używanych przez mieszczan gdańskich sprzętach domowych i meblach. Zasób naszej wiedzy w tej kwestii uległ znacznemu powiększeniu. Warto też wskazać na ustalenia autorki dotyczące cen i obrotu nieruchomościami, w tym stawek za wynajem pomieszczeń i mieszkań. Kwestie te pomijane były do tej pory przez innych badaczy."

Z recenzji dr hab. Dariusza Główki, prof. IAE PAN

 „Autorka podjęła bardzo istotny dla badaczy dziejów Gdańska, a także miast i mieszczaństwa w ogólności, problem funkcjonowania domu w osiemnastowiecznej aglomeracji. Czyni to wielowątkowo, omawiając system obrotu nieruchomościami, kwestię wznoszenia, remontów i przebudowy różnego rodzaju obiektów mieszkalnych, strukturę poszczególnych rodzajów domów, ich wyposażenia oraz funkcjonalność.

Autorka oparła swe badania na bardzo bogatej bazie źródłowej […]. Zwraca uwagę szeroko zakrojona kwerenda, uwzględniająca m.in. około 3000 inwentarzy. Dzięki temu czytelnik zyskuje obszerną i dobrze udokumentowaną monografię, wypełniającą dotkliwą lukę w dotychczasowych badaniach. Praca stanowi ważny głos w dyskusji nad życiem codziennym w Gdańsku doby nowożytnej”.

Z recenzji dr hab. Adama Szarszewskiego