Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wbrew naturze i kulturze. O odmienności w hiszpańskiej prozie homoerotycznej na przełomie XX i XXI wieku

Łukasz Smuga

Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych, 2016
Stron: 270
Dział:
ISBN: 9788324227785

 

Książka Łukasza Smugi porusza zagadnienie odmienności w hiszpańskiej prozie homoerotycznej ostatnich dwóch dekad. Jej celem jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi nieznanych w Polsce powieści oraz krytycznoliterackich sporów toczących się wokół hiszpańskiej literatury homoseksualnej. Autora interesuje przede wszystkim stosunek pisarzy do zastanej tradycji literackiej oraz istniejących w kulturze różnych konceptualizacji homoseksualizmu. Tytułowe „wbrew naturze i kulturze” nawiązuje do specyficznej sytuacji pisarza homoseksualnego, próbującego wejść w polemikę z negatywnymi stereotypami narzucanymi przez homofobiczny dyskurs i nadać swojej twórczości wywrotowy charakter, w opozycji do kultury głównego nurtu.

Łukasz Smuga (ur. 1981) − literaturoznawca specjalizujący się we współczesnej literaturze hiszpańskiej, pracownik Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię literatury, komparatystykę oraz problematykę gender i queer. 

 

Spis treści

 

WPROWADZENIE
1. ODMIEŃCY I LITERATURA. HISZPAŃSKI KONTEKST
1.1. Specjaliści od Lorki
1.2. Krytycznie queer? Hispanistyka anglosaska
1.3. Entiendes? W stronę epistemologii przeciwległego chodnika
1.4. Wbrew naturze i kulturze. Próby wywrotowego pisania
2. PRZEPISYWANIE TRADYCJI OBCEJ
2.1. „Pod cienką skórą tego świata”. Gest Mazufa
2.2. Pułapki tożsamości. Queerowanie Szekspira w Valentínie Juana Gila-Alberta
2.3. Śmierć Tadzia w Wenecji. Od sublimacji pożądania do tremendyzmu
3. PRZEPISYWANIE TRADYCJI RODZIMEJ
3.1. Świętych obcowanie w Carajicomedii Juana Goytisolo
3.2. CAMPania przeciw transfobii. Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy Eduarda Mendicuttiego i pułapki tożsamości
4. WBREW KULTURZE: HOMOSEKSUALIZM I KONTRKULTURA U LUISA ANTONIA DE VILLENY
4.1. Gest dandysa. Estetyzacja doświadczenia homoerotycznego i prawa pożądania
4.2. Historie z odzysku, czyli kontinuum odmieńców
4.3. Kroniki zapowiedzianej śmierci. Movida madrilena jako nowy fin de siecle
4.4. Kości niezgody, czyli głos w sprawie homonormatywizmu
5. WBREW NATURZE: HOMOSEKSUALIZM I PONOWOCZESNOŚĆ U ÁLVARA POMBO
5.1. W kręgu podejrzeń. Pombo jako skryba
5.2. Pombo jako filozof egzystencjalny i fenomenolog
5.3. Kłopoty z ponowoczesnością. Pombo jako Mazuf
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
Indeks nazwisk
SUMMARY