Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej

red. Renata Aleksandrowicz, red. Halina Rusińska-Giertych

OFICYNA WYDAWNICZA ATUT-WROCŁAWSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE WITOLD PODEDWORNY, 2015
Stron: 484
Dział:
ISBN: 9788379771233
 
 
 

 

Swoje badania nad książką i biblioteką w procesie komunikacji społecznej prezentują pracownicy wrocławskiego Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, a także innych ośrodków akademickich. W książce zgromadzono refleksje teoretyczne, terminologiczne i historyczne, ponadindywidualne – pokazujące szerszą perspektywę artykuły problemowe, oparte na materiale źródłowym wąskospecjalistyczne analizy wybranych wątków, bibliometryczne studia przypadków oraz szczegółowe opracowania odnoszące się do funkcjonowania poszczególnych instytucji bibliotecznych. Są to więc zarówno wypowiedzi bibliologów, jak i głosy czynnych zawodowo bibliotekarzy, którzy skupili się głównie na współczesnych formach komunikowania się z czytelnikami oraz na dostosowywaniu swojej działalności do ich potrzeb. Pierwszą część książki poświęcono myśli naukowej profesora Karola Głombiowskiego, twórcy wrocławskiej (polskiej) szkoły bibliologicznej.