Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Legislacja w administracji. Materiały do konserwatoriów

red. Krystian Ziemski

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2016
Stron: 148
Dział:
ISBN: 9788323229971

 

red. Krystian Ziemski

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2016

Dział:

Stron: 148

ISBN: 9788323229971

Opracowanie obejmuje materiały do zajęć konwersatoryjnych z legislacji administracyjnej. W pierwszej części omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące sporządzania projektów aktów podustawowych wraz z wykorzystaniem przykładów prawidłowej redakcji takich aktów i zadaniami do samodzielnego rozwiązania. W drugiej części materiałów, służącej sprawdzeniu wiedzy, zamieszczono zestawy egzaminacyjne i odpowiedzi do zadań.

Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunku administracja, uczestniczących w zajęciach z legislacji administracyjnej oraz studentów prawa i innych kierunków studiów, które obejmują kurs z zakresu tworzenia prawa, a także dla praktyków – pracowników administracji rządowej i samorządowej, zajmujących się w codziennej pracy przygotowywaniem projektów aktów normatywnych.

W publikacji uwzględniono zmiany wynikające z nowelizacji rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” wchodzącej w życie 1 marca 2016 r.