Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Woda. Żywioł ujarzmiony i nieujarzmiony

red. Alina Jaszewska, red. Arkadiusz Michalak

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, 2015
Stron: 344
Dział:
ISBN: 9788392137498
 
 
 

 

Spis treści:

 

Wprowadzenie

 

Mateusz Popek – Rybołówstwo na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego w mezolicie i na początku neolitu

 

Jacek Wierzbicki – Symbolika wody w ornamentyce ceramiki kultury pucharów lejkowatych

 

Błażej Muzolf, Przemysław Muzolf – Studnie od neolitu do wczesnego średniowiecza na przykładzie odkryć w Smólsku, gm. Włocławek i Rogaszynie, gm. Piątek

 

Mirosław Ciesielski, Krzysztof Gorczyca – Stosunki wodne pomiędzy rzeką Wartą a Jeziorami: Gosławickim i Pątnowskim i ich wpływ na przemiany osadnictwa regionu w przeszłości. Zarys problematyki

 

Louis Daniel Nebelsick, Grzegorz Łyszkowicz – In the beginning. Copper artefacts deposits in Polish waters and wetlands during the later fifth and fourth millennium BC

 

Zbigniew Kobyliński, Urszula Kobylińska, Louis Daniel Nebelsick, Dariusz Wach – Święte źródło w Kozowie: kontekst archeologiczny „skarbu z Vettersfelde”

 

Louis Daniel Nebelsick – Ryba wpuszczona do wody: historyczny I kulturowy kontekst „skarbu z Vettersfelde”

 

Andrzej Pydyn – Mieszkając nad wodą – osady przybrzeżne ludności kultury łużyckiej nad Jeziorem Powidzkim (Polska Środkowo-Wschodnia)

 

Ewa Pawlak – Pałka wodna w obrzędowości pogrzebowej we wczesnym okresie wpływów rzymskich na przykładzie grobu kurhanowego z Osieka, pow. jarociński

 

Christof Krauskopf – Wet, wet, wet. Water supply and ground water levels in medieval Eberswalde

 

Wojciech Chudziak, Ryszard Kaźmierczak, Barbara Kowalewska, Jacek Niegowski – Wyspy w przestrzeni mitycznej Słowian Zachodnich

 

Krzysztof Socha – Wczesnośredniowieczny gród w Kostrzynie nad Odrą – mity i fakty. Przyczynek do dykusji

 

Thomas Kersting – Zurück in Brandenburg: ein slawiszer Einbaum aus Ziesar

 

Thomas Kersting – European water framework directive – example Brandenburg

 

Krzysztof Radka – Most – jaki był?

 

Paweł Stachowiak – Kuźnica żelaza z Przewozu (Podrosche) nad Nysą Łużycką

 

Renata Wiloch-Kozłowska – Elementy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej XVII-wiecznego Gdańska na przykładzie badań archeologicznych prowadzonych w rejonie ulic Zbytki i Podwale Przedmiejskie w latach 2009-2010

 

Arkadiusz Michalak – Broń w wodnej toni. Uwagi o akwatycznych znaleziskach broni późnośredniowiecznej na marginesie odkryć z Lutola Mokrego

 

Patryk Muntowski – Relikty opasek brzegowych dawnego kanału Wiadrowników w Gdańsku


Martin Petzel – Archäologische Funde in brandenburgischen Gewässern