Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Album Orbis Cypriana Norwida jako księga sztukmistrza

Anna Borowiec

Wydawnictwo: Słowo/Obraz Terytoria, 2016
Stron: 420
Wiek XIX, 7
Dział:
ISBN/ISSN: 9788374532556

 

Autor: Anna Borowiec

Wydawnictwo: Słowo/Obraz Terytoria, 2016

Wiek XIX, 7

Dział:

Stron: 420

ISBN/ISSN: 9788374532556

Książka poświęcona trzytomowemu dziełu Norwida, które ujawnia najistotniejsze kwestie związane z jego koncepcją estetyczną wyłożoną w pismach teoretycznych, prozie i poezji. Autorka opisuje Album Orbis jako zaskakujący koncept historiozoficzny, będący propozycją antysystemowego ujęcia historii, która zapętla się i powtarza. Norwid pozostawił album „w szkicu”, co pozwoliło mu przekształcić historię dziejów w historię form, organizujących przez wieki kształt cywilizacji świata. Opowieść ta jest tym bardziej interesująca, że skomponowana została z motywów, których znaczenie uobecnia się dopiero w skomplikowanej siatce znaczeń. Album Orbis – „mój portfel artystyczny”, jak nazywał go sam Norwid – jest świadectwem działalności twórcy, który własne dzieło postanowił skomponować z gotowych elementów, reprodukcji, wycinków prasowych i książek.