Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Etyka i pamieć o Zagładzie

Katarzyna Liszka

Wydawnictwo: Instytut Badań Literackich PAN, 2016
Stron: 236
Nowa Humanistyka, 32
Dział:
ISBN/ISSN: 9788365573261

 

Autor: Katarzyna Liszka

Wydawnictwo: Instytut Badań Literackich PAN, 2016

Nowa Humanistyka, 32

Dział:

Stron: 236

ISBN/ISSN: 9788365573261

Katarzyna Liszka w swojej książce daje czytelnikowi jasno rozrysowaną mapę głównych stanowisk w sporze o "podział pracy pamięci" po Zagładzie, dokonuje przeglądu argumentów, jakie w tym sporze padają wraz z analizą implikacji etycznych, mających jej zdaniem podstawowe znaczenie dla większości myślicieli żydowskich zabierających głos w debacie. To ukierunkowanie, nacisk położony na początku rozprawy na pluralne "etyki pamięci", pozwala autorce na łączenie w wywodzie różnych idiomów filozofii, teologii i socjologii dwudziestowiecznej jako uzupełniających się ogniw refleksji ujętej jako forma pamiętania. Kolejne pojęciowe mediacje, korekty stanowisk zajmowanych przez Hannę Arendt, Avishaja Margalita, Zygmunta Baumana stają się w tej optyce pośrednim dowodem na krystalizowanie się nie tylko rzeczonej wspólnoty pracy pamięci, ale i na przekształcania kategorii etycznych i prawnych związanych ze sprawą wspólnoty etyki uniwersalnej, o której w zakończeniu pisze autorka, odwołując się do rozważań Natana Sznaidera i Daniela Leviego.

dr hab. prof. UJ Tomasz Majewski