Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu V zeszyt 1: Mstów - Nagłowice

red. Waldemar Bukowski

Wydawnictwo: Societas Vistulana. Towarzystwo Naukowe, 2016
Stron: 272
Dział:
ISBN/ISSN: 9788365548092
Wydanie papierowe

47,00 42,30

Pozycja dostępna

 

Autor: red. Waldemar Bukowski

Wydawnictwo: Societas Vistulana. Towarzystwo Naukowe, 2016

Dział:

Stron: 272

ISBN/ISSN: 9788365548092

Kolejny (otwierający część V) zeszyt cenionego tak przez badaczy historii społeczno-gospodarczej i genealogów, jak i przez historyków-regionalistów Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w Średniowieczu. Słownik województwa krakowskiego obejmuje – w układzie alfabetycznym – hasła dotyczące miejscowości i obiektów fizjograficznych stołecznej prowincji Królestwa Polskiego w jej przedrozbiorowych granicach. W ramach haseł uszeregowane są wszystkie informacje źródłowe na temat danej miejscowości, przede wszystkim o jej ówczesnej przynależności administracyjnej, granicach i warunkach geograficznych, stosunkach własnościowych, lokacjach, przynależności parafialnej i ciekawszych sprawach obyczajowych jej mieszkańców. Chronologiczny zakres słownika wyznaczają z jednej strony pierwsze wzmianki o poszczególnych miejscowościach, z drugiej zaś rok 1530. Zestawiony w słowniku materiał jest w zasadniczym zrębie wyciągiem z ksiąg sądowych grodzkich i ziemskich, znajdujących się w Archiwum Państwowym w Krakowie, oraz z archiwaliów kościelnych. Wydawnictwo to jest niezbędną pomocą naukową w warsztacie badacza późnego średniowiecza i epoki wczesnonowożytnej. W lekturze pomagają mapy i tablice genealogiczne. Słownik opracowano w Instytucie Historii PAN, wydano przy wsparciu finansowym Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.