Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Bronze Age Fortified Settlements in Central Europe

Mateusz Jaeger

Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2016
Stron: 176
Dział:
ISBN: 9788364864292
 
 
 

 

Mateusz Jaeger

Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2016

Dział:

Stron: 176

ISBN: 9788364864292

Praca ma na celu opisanie i scharakteryzowanie środkowoeuropejskich społeczności osad obronnych w I poł. II tys. BC. Ze względu na znaczną ilość stanowisk obronnych odkrytych w różnych częściach Europy zdecydowano się oprzeć konstrukcję pracy o cztery wybrane obszary próbne. Są to: strefa alpejska, południowo-zachodnia Wielkopolska, środkowe dorzecze Dunaju oraz dorzecze górnej Cisy. Wszystkie z wymienionych związane są z określonymi jednostkami kulturowymi: tzw. wewnątrzalpejskimi ugrupowaniami epoki brązu, kulturą unietycką, Vatya oraz Otomani-Füzesabony. W kolejnych rozdziałach omówiono: gospodarkę i środowisko naturalne, zabudowę wewnętrzną, umocnienia, metalurgię oraz chronologię. Ponadto każdy z rozdziałów podsumowany został dyskusją na temat funkcji i roli osad obronnych w określonych regionach.