Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Ze źródeł do archeologii Mazowsza, cz. I: Osady z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na stanowisku 3 w Słubicach, pow. płocki + CD

Joanna Urban

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, 2016
Stron: 264
Dział:
ISBN: 9788363760359
 
 
 

 

Prezentowany Czytelnikom kolejny tom, piąty serii VETERA ET NOVA.
Opracowanie archeologicznych materiałów źródłowych nowymi metodami
badawczymi poświęcony jest znaleziskom z terenu szeroko pojętego Mazowsza
zachodniego i południowego. Składa się z dwóch części, obejmujących skrajnie
różniące się od siebie okresy chronologiczne. Pierwsza zawiera materiały
epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, a druga — z wczesnego i późnego
średniowiecza.


Część 1 poświęcona jest stanowisku 3 w Słubicach, pow. płocki. Odkryte w
jego obrębie relikty osadnictwa kultur trzcinieckiej, łużyckiej i grobów
kloszowych, obejmującego prawie dwa tysiące lat, nie należą wprawdzie do
szczególnie efektownych, stanowią jednak materiały interesujące poznawczo
dla archeologa. Studia stricte archeologiczne zostały poszerzone o analizy
specjalistyczne. Najwięcej uwagi poświęcono badaniom fizyko-chemicznym
fragmentów naczyń oraz polepy. Istotne informacje wnoszą także oznaczenia
odcisków roślinnych na ceramice i polepie oraz opracowania wyrobów
kamiennych i krzemiennych, z uwzględnieniem analizy surowcowej i
traseologicznej.