Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Ze źródeł do archeologii Mazowsza, cz. II: Studia nad ceramiką z wczesnego i późnego średniowiecza

Jolanta Sadowska-Topór

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, 2016
Stron: 162
Dział:
ISBN: 9788363760526
 
 
 

 

Prezentowany Czytelnikom kolejny tom, piąty serii VETERA ET NOVA.
Opracowanie archeologicznych materiałów źródłowych nowymi metodami
badawczymi poświęcony jest znaleziskom z terenu szeroko pojętego Mazowsza
zachodniego i południowego. Składa się z dwóch części, obejmujących skrajnie
różniące się od siebie okresy chronologiczne. Pierwsza zawiera materiały
epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, a druga — z wczesnego i późnego
średniowiecza.

Część 2 obejmuje studia nad ceramiką ze stanowisk wczesno- i
późnośredniowiecznych, zlokalizowanych w Błoniu i Kopy- towic/Łaźniewie,
pow. warszawsko zachodni, Dziarnowie, Grójcu i Starej Warce, pow. grójecki,
oraz Szewnej, pow. ostrowiecki. Materiał pochodzi z badań sondażowych
pro-wadzonych w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Wytypowane okazy poddano
analizie formalnej i technologicznej, a podstawą tej ostatniej były w
znacznym stopniu wyniki petrograficznych i chemicznych badań fragmentów
naczyń.