Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Poznańskie studia slawistyczne 10/2016. Relacja państwo-Kościół w historii i kulturze

red. Krystyna Pieniazek-Markovic

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2016
Stron: 506
Dział:
ISBN: 20843011
Wydanie drukowane
 

21,00 18,90

Pozycja dostępna

 

Redaktorzy wyrażają nadzieję, że nasze czasopismo rozszerza przestrzeń dialogu między kulturami i przyczynia się do pogłębienia naukowej refleksji na temat literatur, języków, historii oraz kategorii antropologicznych i estetycznych, określających dawną i współczesną kulturę Słowian, inspiruje do dyskusji i polemik, pozwalających na zredefiniowanie zadań i kierunków rozwoju slawistyki, która odpowiedzieć musi na wiele pytań wypływających z przemian nowej rzeczywistości.
Redakcja