Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Klasztory, miasta, zamki w życiu i twórczości Jana Długosza

red. Jerzy Rajman , red. Dorota Żurek

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2016
Stron: 498
Dział:
ISBN/ISSN: 9788376387703

 

Autor: red. Jerzy Rajman , red. Dorota Żurek

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2016

Dział:

Stron: 498

ISBN/ISSN: 9788376387703

Rozprawy zawarte w recenzowanym tomie dopełniają i poszerzają wiedzę o Janie Długoszu Starszym oraz o jego dziełach - ich zaletach i wadach, o metodzie pracy i warsztacie naukowym. Wnioski są komplementarne z dotychczasowymi ustaleniami historiografii, zwłaszcza tej nowszej,dając coraz pełniejszy obraz wybitnego średniowiecznego kronikarza. Nie brakuje nowych ustaleń i korekty dotychczasowych poglądów historiografii. Cenne jest też zebranie w jednym miejscu informacji już znanych, ale rozproszonych. Ciekawa i oryginalna jest też koncepcja książki, mająca ukazać Jana Długosza poprzez związane z nim miejsca. Jest to novum w dotychczasowej literaturze przedmiotu. Z powyższych względów uważam, że recenzowana książka jest wartosciowym naukowo wkładem w badania nad wielkim średniowiecznym historykiem, jakim był Jan Długhosz.

Z recenzji Marka D. Kowalskiego

Jest to pozycja waæna pod względem faktograficznym interpretacyjnym. W zdecydowany sposób rozszerza i pogłębia dotychczasową wiedzę o Długoszu - historyku miast, zamków i klasztorów. Z pewnością zachęci, zarówno Autorów tomu, jak i pozostałych badaczy, do kontynuowania dociekań nad tą we wcześniejszych badaniach nieco "zaniedbaną" stroną zainteresowań kronikarza. Książka, również stanowi o jej wadze, uwypukla dziejowe znaczenie Jana Długosza, po raz kolejny w historiografii udowadniając, że był prawdziwym tytanem.

Z recenzji Jarosława Nikodema