Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Po co rozmawiamy? O funkcjach komunikacji w ujęciu teorii relewancji

Agnieszka Piskorska

Tertium, 2016
Język Kultura Krajoznawstwo;
Stron: 232
Dział:
ISBN: 9788361678250
 
 
 

 

Agnieszka Piskorska

Tertium, 2016

Język Kultura Krajoznawstwo;

Dział:

Stron: 232

ISBN: 9788361678250

Komunikacja pełni w życiu ludzi wiele funkcji związanych z procesami poznawczymi oraz z kształtowaniem relacji interpersonalnych i społecznych. Niniejsza monografia podejmuje próbę opisania wybranych funkcji komunikacji, takich jak zacieśnianie więzi lub stwarzanie dystansu między interlokutorami, obrażanie adresata, skłanianie go do rewaluacji przekonań itp. Ponieważ wiele z tych funkcji jest realizowanych implicytnie i w sposób intencjonalnie nieokreślony, odpowiedź na pytanie Po co rozmawiamy? nie zawsze jest jednoznaczna. Według stanowiska przyjętego w teorii relewancji, nieokreśloność w jest raczej regułą niż wyjątkiem i - jak się wydaje w świetle prowadzonych tu rozważań - raczej zaletą niż wadą komunikacji.

 

Spis treści

 

Wstęp 11

 

Rozdział 1. Pytania o naturę funkcji komunikacji 17
Rozdział 2. Jak to w ogóle możliwe, że się rozumiemy? Relewancyjny opis komunikacji i              

                     zrozumienia 37

Rozdział 3. Perswazja w rozmowie codziennej 73
Rozdział 4. Komunikacja jako narzędzie agresji 97
Rozdział 5. Do czego służy humor werbalny (oprócz wywołania rozbawienia) 125
Rozdział 6. Ironia jako sposób na zbliżenie/oddalenie 153
Rozdział 7. Postscriptum - problemy ekwiwalencji funkcjonalnej w przekładzie 177

 

Wnioski 195
Bibliografia 201
Skorowidz 231