Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Historia złudzeń. Żydzi w Armii Polskiej w ZSRR 1943-1945

Klemens Nussbaum

Wydawnictwo Tetragon Sp. z o.o., 2016
Stron: 228
Dział:
ISBN: 9788363374525
Wydanie drukowane
 

59,90 53,91

Pozycja dostępna

 

Klemens Nussbaum

Wydawnictwo Tetragon Sp. z o.o., 2016

Dział:

Stron: 228

ISBN: 9788363374525

Praca doktorska dr. Nussbauma pt. "Udział Żydów w organizacji i działaniach bojowych Armii Polskiej w ZSRR", obroniona na Uniwersytecie Telawiwskim w 1977 r. i pod zmienionym tytułem wydana później drukiem w języku hebrajskim, to nader ciekawy przyczynek do dziejów ludowego Wojska Polskiego. O jej wartości decyduje nie tyle baza źródłowa, z konieczności ograniczona, ile osobiste doświadczenie autora od podszewki znającego tę armię i jej ludzi od samych początków.

Pracę opatrzono wstępem biograficznym, posłowiem oraz obszerną bibliografią przedmiotu, dotyczącą powstania, organizacji i działalności ludowego Wojska Polskiego ze szczególnym uwzględnieniem roli Żydów, a także uzupełniono przypisami ułatwiającymi Czytelnikowi odniesienie się do danych zawartych w pracy przez pryzmat obecnego stanu wiedzy historycznej. Mamy nadzieję, że w tej postaci książka Klemensa Nussbauma – całkowicie dotychczas nieobecna w krajowym dyskursie naukowym, stanie się żelazną pozycją dla każdego zajmującego się – naukowo lub amatorsko – ludowym Wojskiem Polskim i początkami PRL.