Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Jak Polacy przeżywali wojny światowe?

red. Tomasz Schramm, red. Paweł Skubisz

ODDZIAŁ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ-KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU W KRAKOWIE, 2016
Stron: 306
Dział:
ISBN: 9788361336952
Wydanie drukowane
 

42,00 37,80

Pozycja dostępna

 

XIX Powszechny Zjazd Historyków w Szczecinie w 2014 r., zorganizowany w setną rocznicę wybuchu I wojny światowej, stał się dogodną okazją, aby zwrócić uwagę badaczy na wymiar egzystencjalny dwóch konfliktów światowych. Problematyka ta stała się głównym tematem sesji „Jak Polacy przeżywali wojny światowe?”, której materialnym efektem stała się publikacja.
Sesję, a w ślad za nią również tom studiów podzielono na dwie zasadnicze części, dotyczące I oraz II wojny światowej. Katalog pytań badawczych został sformułowany tak, aby równocześnie umożliwić obserwację (o ile to możliwe) tych samych zjawisk w czasie obydwu konfliktów światowych, również w celu ukazania różnic i podobieństw. Głównymi obszarami zainteresowań stały się więc tak istotne dla Polaków kwestie, jak uczestnictwo w życiu politycznym, udział w konflikcie zbrojnym, samoorganizacja i samopomoc, życie codzienne oraz pamięć i rozliczenie zbrodni wojennych.