Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Nie taki pesymizm zły. Polska adaptacja Kwestionariusza Defensywnego Pesymizmu

Malwina Szpitalak

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2016
Stron: 146
Dział:
ISBN: 9788323342106
Wydanie drukowane
 

39,90 35,91

Pozycja dostępna

 

Malwina Szpitalak

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, 2016

Dział:

Stron: 146

ISBN: 9788323342106

"Książka jest poświęcona prezentacji psychologicznej koncepcji defensywnego pesymizmu oraz polskiej adaptacji narzędzia mierzącego tę zmienną. Jest to pierwsza w Polsce adaptacja narzędzia do badania defensywnego pesymizmu i jestem przekonany, że będzie mieć szeroki krąg odbiorców oraz spotka się z dużym zainteresowaniem zarówno badaczy akademickich (zajmujących się różnymi obszarami funkcjonowania człowieka), studentów, jak i praktyków.
Defensywny pesymizm to strategia poznawcza odnosząca się do formułowania przez osobę nierealistycznie niskich oczekiwań odnośnie do możliwości poradzenia sobie w trudnych sytuacjach. Jego funkcja polega na ochronie samooceny, przygotowaniu się na ewentualne niepowodzenie, a także obronie przed lękiem i stresem. Część teoretyczna książki jest bardzo kompetentnym, bogatym przeglądem problematyki optymizmu i pesymizmu, w tym szczególnie zjawiska defensywnego pesymizmu. Pozwala uporządkować terminologię dotyczącą tych zagadnień oraz stanowi znakomite przygotowanie teoretyczne do projektu badań własnych.
W części empirycznej zostały przedstawione wyniki badań własnych dotyczących polskiej  adaptacji Kwestionariusza Defensywnego Pesymizmu. Malwina Szpitalak przeprowadziła imponująco wiele badań na 15 grupach badanych (ponad 2200 osób) z uwzględnieniem ogromnej liczby zmiennych w celu testowania trafności teoretycznej. Trzeba podkreślić, że w literaturze światowej wiele z uwzględnionych przez autorkę zmiennych nie było dotąd wiązanych z defensywnym pesymizmem. Te badania i ich wyniki, obok walorów edukacyjno-poznawczych, będą stanowić inspirację dla innych badaczy (w tym także studentów) przy planowaniu własnych projektów. Książka odznacza się wysokim poziomem teoretycznym i metodologiczno-empirycznym oraz profesjonalizmem wykonanych analiz statystycznych."
Z recenzji dr. hab. Józefa Maciuszka, prof. UJ