Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Figury braku. O prozie Stanisława Dygata

Ewa Bartos

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, 2016
Stron: 274
Dział:
ISBN: 9788380129986
 
 
 

 

Ewa Bartos

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, 2016

Dział:

Stron: 274

ISBN: 9788380129986

Studium jest próbą interpretacji powieści Stanisława Dygata, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposób, w jaki autor Jeziora Bodeńskiego zapisuje w swojej twórczości kategorię braku. Brak rozumiany jako figura myślowa, a nie retoryczna, uobecnia się na kartach utworów pisarza jako kondensator pragnień. Książka została podzielona na trzy rozdziały: I. Ekonomia i brak, II. Pragnienie i brak, III. Czas, wojna i brak. Pierwszy rozdział to interpretacja kolejnych powieści pisarza, ze szczególnym zwróceniem uwagi na brak, jako zasadę konstruującą myślenie o miłości. Drugi rozdział, Pragnienie i brak, to próba znalezienia odpowiedzi na pytanie o powód, dla którego brak jest tak ważny w strukturze powieści. Trzeci rozdział, Czas, wojna i brak, stanowi kontynuację rozważań z rozdziałów pierwszego i drugiego, wzbogaconą o nowy sposób rozumienia braku, zbliżającą go do pojęcia nostalgii.
Ewa Bartos, magister, doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.