Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Przemiany edukacji przedszkolnych w Polsce i Czechach okresu transformacji ustrojowej

Marzenna Magda-Adamowicz

Adam Marszałek. Wydawnictwo, 2017
Stron: 258
Dział:
ISBN: 9788380195578
 
 
 

 

Marzenna Magda-Adamowicz

Adam Marszałek. Wydawnictwo, 2017

Dział:

Stron: 258

ISBN: 9788380195578

Niniejsza książka zawiera wybór problemów ze względu na ich wagę i aktualność, które nabrały znaczenia w okresie transformacji w edukacji przedszkolnej. Poruszane tutaj kwestie z zakresu pedagogiki przedszkolnej nurtują autorkę i jej współpracowników. Należy też nadmienić, że o wyborze tematyki i kierunku rozważań teoretycznych oraz empirycznych zadecydowało osobiste zainteresowanie autorki pedagogiką dziecka, o czym świadczą jej liczne publikacje naukowe oraz jej wcześniejsze doświadczenia nauczycielskie. Książkę tę pisałam, jako szkic z własnych doświadczeń, obserwacji, przemyśleń, a także lektury, badań i przygotowań.

 

Praca niniejsza adresowana jest do studentów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (i do pozostałych) oraz do nadzoru pedagogicznego, nauczycieli akademickich i polityków oświatowych. Jej odbiorcami mogą być także czynni zawodowo nauczyciele i rodzice chętni do pogłębiania i systematyzacji wiedzy z dziedziny pedagogiki przedszkolnej. Z poznawczego punku widzenia monografia winna zainteresować badaczy zajmujących się pedagogiką porównawczą i polityką oświatową.

Fragment Wprowadzenia