Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Chińska Republika Ludowa jako współczesny podmiot środowiska międzynarodowego, T. II: Wektory

Marian Tadeusz Mencel

Adam Marszałek. Wydawnictwo, 2016
Stron: 826
Dział:
ISBN: 9788380194298

 

Marian Tadeusz Mencel

Adam Marszałek. Wydawnictwo, 2016

Dział:

Stron: 826

ISBN: 9788380194298

W monografii czytelnie określono specyfikę państwa chińskiego, którą osadzono w dziedzictwie przeszłości, analizie współczesnej strategii i taktyce rozwoju społeczno-politycznego państwa oraz w kontekście kształtowania się nowego ładu międzynarodowego. Z recenzji prof. dra hab. Andrzeja Chodubskiego Opracowanie uznać trzeba za istotne osiągnięcie poznawcze. Pozwoliło ono nie tylko uporządkować wiedzę dotyczącą miejsca i roli Chin w środowisku międzynarodowym, ale także w znacznym wymiarze wzbogacić. Praca jest dobrze skonstruowanym i wykoncypowanym studium [...] w warstwie opisowej i wyjaśniającej, jak też ? co wymaga podkreślenia ? prognostycznej. Dużym walorem jest tez to, że Autor nie unika prezentowania własnych wyważonych sądów i uwag, w ten sposób prowadzi żywą i zarazem interesującą dyskusję naukową [...]. Rozpoznanie wpływu chińskiej myśli społeczno-politycznej na politykę zagraniczną państwa i budowę międzynarodowego porządku, wieloaspektowa prezentacja roli Chin we współczesnym środowisku międzynarodowym i wyprowadzenie na tej podstawie wyjaśnień, wniosków i prognoz wnoszą nowe treści do nauki oraz uwypuklają politologiczny wymiar pracy. Z recenzji dra hab. Waldemara Żebrowskiego, prof. UWM