Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Ekstremizm muzułmański - nowe wyzwanie do dialogu?

red. Jaroslaw Rózanski

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE, 2017
Stron: 218
Dział:
ISBN: 9788380902169
 
 
 

 

Badania naukowe dotyczące wielkich religii i systemów filozoficznych są dla Europy i szerzej dla świata łacińskiego priorytetowe w XXI w., szczególnie w obszarze nauk humanistycznych. Dzieje się tak przynajmniej z dwóch powodów: zwiększonej migracji ludności wywodzącej się z odmiennych religijnie i kulturowo terytoriów geograficznych oraz coraz częstszych konfliktów także na tle religijnym, wynikających z radykalnego ujęcia religii, dążącego do manifestowania siły. Niniejsza praca ukazuje zjawisko ekstremizmu muzułmańskiego w kontekście szeroko prowadzonych działań na rzecz dialogu międzyreligijnego. Największa grupa tekstów skupia się na poszczególnych ekstremizmach muzułmańskich, uwzględniając bardzo szeroki kontekst społeczny, gospodarczy, polityczny i kulturowy.