Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Modus XVI. Prace z historii sztuki

TOWARZYSTWO NAUKOWE MŁODYCH HISTORYKÓW "SOCIETAS VISTULANA", 2016
Stron: 145
Dział:
ISBN: 16419715XVI
Wydanie papierowe

36,00 32,40

Pozycja dostępna

 

 Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” w 2013 roku zostało wydawcą czasopisma Instytutu Historii Sztuki UJ „Modus. Prace z historii sztuki”, powołanego w roku 1999 jako kontynuacja periodyku „Prace z Historii Sztuki”, wychodzącego pierwotnie w ramach „Zeszytów naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Zachowując historyczno-artystyczną tradycję, pismo zamieszcza rozprawy, artykułu, recenzje i omówienia autorstwa pracowników i współpracowników Instytutu Historii Sztuki UJ, ale także naukowców z innych ośrodków polskich i zagranicznych. Jako stały element pozostaje w nim „Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ”, przynosząca wiadomości na temat uczelnianych wydarzeń naukowych, zmian personalnych oraz ukończonych prac magisterskich i doktorskich. Od roku 2013 czasopismo ukazuje się w nowej, atrakcyjnej szacie graficznej i większym formacie, niezmiennie jest bogato ilustrowane, a teksty opatrywane są streszczeniami anglojęzycznymi.

 W tomie czasopisma za rok 2016 ukazały się artykuły autorstwa Agnieszki Gronek (W poszukiwaniu zaginionej ramki. Epizod z dziejów drukarstwa na Rusi), Michała Kurzeja (Aranżacja prezbiterium kościoła Klarysek w Starym Sączu), Kingi Migalskiej (Synagoga w Koniecpolu w świetle nieznanych dokumentów. Historia – forma – wzorce), Agnieszki Jankowskiej-Marzec (Malarstwo Andrzeja Żygadły. W „stylu retro”?), Alicji Maślak-Maciejewskiej („Pamięci Kazimierza Wielkiego Żydzi–Polacy” – o zapomnianym projekcie budowy pomnika królewskiego na krakowskim Kazimierzu) oraz Anny Bednarek („Mała pamiąteczka”, czyli o fotografiach obrazów Saturnina Świerzyńskiego ofiarowanych Józefowi Łepkowskiemu), a także recenzje pióra Zoltána Gyalókayego, Tanity Ciesielskiej, Agnieszki Yass-Alston oraz polemika Mirosława P. Kruka.