Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Panieńskie ochędóstwo. Kwestie posagowe i winne w małżeństwach szlachty województwa krakowskiego w czasach saskich

Anna Penkała

FILIP LOHNER WYDAWNICTWO LIBRON, 2016
Stron: 432
Dział:
ISBN: 9788365705204
 
 
 

 

Anna Penkała

FILIP LOHNER WYDAWNICTWO LIBRON, 2016

Dział:

Stron: 432

ISBN: 9788365705204

Wartość naukowa pracy jest znaczna, poszerza ona naszą wiedzę nie tylko na temat staropolskich zwyczajów związanych z wydawaniem panien za mąż, ale również przynosi wiele cennych informacji z zakresu obyczajowości staropolskiej, zróżnicowania majątkowego poszczególnych warstw stanu szlacheckiego, kultury materialnej tej części społeczeństwa [...] Rezultaty żmudnych poszukiwań archiwalnych autorki są imponujące i pokazują, że historyk epoki staropolskiej ma jeszcze źródła dotąd wcale niewykorzystane albo wykorzystane w niewielkim tylko stopniu.
Z recenzji prof. dr hab. Doroty Żołądź-Strzelczyk

Do tak istotnej badawczo i ciągle słabo rozpoznanej w polskiej historiografii problematyki - co podkreślam - nawiązuje bezpośrednio przedłożona publikacja. [...] Przybliża ona szeroko i kompetentnie na przykładzie szlachty krakowskiej cały mechanizm (z odwołaniem się do prestiżu i mentalności) uposażania finansowego kobiet [...] Praca stanowi kolejny, ważny krok - co podkreślam - na drodze poznania okoliczności i podstaw materialnych formowania się podstawowej komórki społecznej na ziemiach polskich w dobie późnofeudalnej, w tym także pozycji majątkowej kobiety.
Z recenzji prof. dr. hab. Cezarego Kukli