Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Krótka noc. Dramaty

Władysław Terlecki, oprac. Ewa Wąchocka

INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 2016
Stron: 612
Dział:
ISBN: 9788365573421
 
 
 

 

Władysław Terlecki (1933-1999) - prozaik i dramatopisarz, jedna z najciekawszych osobowości powojennej literatury polskiej, autor znakomitych powieści historycznych, sztuk teatralnych, licznych słuchowisk, a także scenariuszy filmowych.

Koronnym tematem pisarza była historia powstania styczniowego, do którego odnoszą się trzy zamieszczone w tym tomie dramaty - `Cyklop`, `Krótka noc` i `Dwie głowy ptaka`, najgłośniejsza ze sztuk Terleckiego. Wracał do przeszłości, by przywołać wydarzenia, które uległy zapomnieniu przez zaniedbanie, wyparcie lub na skutek maskującej `polityki pamięci`. Sens tych traumatycznych czy też bulwersujących wydarzeń pozostawał niejasny, a nawet sporny, przez co nabierał dramatycznego wymiaru. Sytuacje politycznie i moralnie ekstremalne, zaczerpnięte z biografii autentycznych postaci, były dla pisarza modelowym obrazem istnienia człowieka w historii - doświadczonej i doświadczającej, groźnej i nieprzejrzystej, wymykającej się jednoznacznym interpretacjom. W pozostałych dramatach zebranych w tomie Terlecki przesuwa problematykę wieloznaczności prawdy o świecie z płaszczyzny historycznej na etyczną i psychologiczną. Racje są tu tak rozłożone, że każdą można opatrzyć znakiem zapytania. Nie oznacza to jednak zgody na bezład relatywizmu. (Ewa Wąchocka)

Ewa Wąchocka - profesor, kulturoznawca i teatrolog, pracuje na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Zajmuje się dramatem i teatrem XX wieku, teorią dramatu, zwłaszcza ewolucją form we współczesnej dramaturgii w perspektywie psychoanalitycznej i kulturowej, antropologią widowisk oraz praktykami performatywnymi. Autorka książek: `Między sztuką a filozofią. O teorii krytyki artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza` (1992), `Autor i dramat` (1999), `Współczesne metody badań teatralnych` (2003), `Milczenie w dwudziestowiecznym dramacie` (2005). Jest współautorką wielu prac zbiorowych, ostatnio monografii `Intymne - prywatne - publiczne` (2015) i podręcznika dla studentów, a także redaktorką licznych publikacji, między innymi: `Teatr - media - kultura` (2006), `Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie` (2009), `Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej` (2015).