Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Obszary polonistyki 3. Inny/Obcy w literaturze, kulturze i języku

red. Ewa Oronowicz-Kida, red. Agnieszka Myszka, red. Pasterska Jolanta

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2017
Stron: 246
Dział:
ISBN: 9788379964260
 
 
 

 

SPIS TREŚCI

 

Od redakcji

Część I

INNY/OBCY W LITERATURZE

 

Justyna Bieniek – Stanisław Vincenz – fascynacje swojskością i innością

Mirosław Czarnik – Stereotyp a typologia postaw wobec Żydów w Na wysokiej połoninie Stanisława Vincenza

Barbara Fride – „Naród, który nigdy o nic nie targował się z losem” – Indianie Ameryki Północnej w Końcu westernu Jana Józefa Szczepańskiego

Matylda Zatorska – „Przewrotne Niemki na tronie Piastów” w polskiej powieści historycz-nej (na wybranych przykładach)

Anna Puzio – Literacki obraz Innej – Józefina de la Pologne a południowoafrykańskie do-świadczenia (na podstawie Pałacu Cezarów Zyty Rudzkiej)

Mateusz Sawczuk – Spotkanie z Innym w prozie Bronisława Świderskiego

Erwina Dybisz – Londyńskie polis jako mekka Innych. O literacko-socjologicznym ekspe-rymencie na podstawie wybranych opowiadań z antologii Na końcu świata napisane. Autoportret współczesnej polskiej emigracji

Barbara Trygar – Fenomenologiczno-kognitywistyczne studium Obcego/Innego w polskiej prozie migracyjnej XXI wieku (na wybranym przykładzie)

Sylwia Kondek – Autor jako Inny. Wisławy Szymborskiej sztuka życia na (po)czekaniu

Halina Kucyk – Kopista Bartleby – literacki portret Innego

 

Część II

INNY/OBCY W KULTURZE I JĘZYKU

 

Ewelina Lechocka – Figura Obcego w wielokulturowym świecie Karpat Zachodnich na przykładzie tekstów dziewiętnastowiecznych pieśni ludowych

Magdalena Ruszała – „Narodowość galicyjska” w pamiętnikach z przełomu XIX i XX wieku

Mirosława Jackowicz-Korczyńska – Obraz Innego we wspomnieniach Szymona Tokarzewskiego

Izabela Zahaczewska – Oczyma „wroga”, czyli Bieszczady lat 40. XX stulecia z perspektywy żołnierza UPA

Dominika Izdebska-Długosz – Inność/obcość akceptowana czy odrzucana? – Polacy i Ukraińcy wobec błędów językowych w polszczyźnie

Karolina Krzysztoń – Obcy niezupełnie obcy. Językowy obraz Swojego i Obcego w Znakach szczególnych Pauliny Wilk

Agnieszka Romaneczko – Imigrant, uchodźca – gość czy obcy? O strategii „oswajania” i „wyobcowania” na podstawie przekazów prasowych

Joanna Gościńska – Miłość i porwania – melodramat czy brutalna tradycja? O małżeństwie w Dagestanie z perspektywy polskiej reporterki

Magdalena Drzał – Obce nazwy zespołów weselnych z powiatów strzyżowskiego i rzeszowskiego

Barbara Różańska – Swój i Obcy w piosenkach hiphopowych (na przykładzie tekstów Marcina Gutkowskiego)

Elżbieta Benkowska – Inny/Obcy w subkulturach kibiców Lechii Gdańsk oraz Arki Gdynia

Beata Drążek – Komponenty obce i swojskie w nazwach pływalni w południowo-wschodniej Polsce w ujęciu tekstologicznym

 

Indeks nazwisk