Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Komunikacja i komunikowanie w dawnej Polsce

red. Krzysztof Stepniak, red. Maciej Rajewski

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2008
Stron: 332
Dział:
ISBN: 9788322727911
 
 
 

 

Problematyka komunikacji społecznej od dawna stanowi przedmiot zainteresowania socjologów kultury, psychologów społecznych, badaczy opinii publicznej i prasoznawców. Również we współczesnej nauce historycznej ukształtował się odrębny nurt badań dotyczących dziejów komunikacji społecznej. O ile badania te rozwnęły się dynamicznie w zachodnioeuropejskiej nauce historycznej (Niemcy, Francja, Anglia), o tyle stan polskich badań nad dziejami komunikacji społecznej w Rzeczypospolitej szlacheckiej (XVI--XVIII w.) rysuje się dość skromnie na ich tle. Dlatego z wielkim uznaniem należy powitać prezentowany zbiór studiów.