Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Tu jestem / zamieszkuję własne życie. Studia i szkice o twórczości Anny Frajlich

red. Wojciech Ligęza , red. Jolanta Pasterska

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2018
Stron: 434
Dział:
ISBN/ISSN: 9788376388731

 

Autor: red. Wojciech Ligęza , red. Jolanta Pasterska

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2018

Dział:

Stron: 434

ISBN/ISSN: 9788376388731

W książce „Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Studia i szkice o twórczości Anny Frajlich bogaty jest zestaw podejmowanych tematów. Znalazły się tutaj prace współbrzmiące z aktualnymi nurtami literaturoznawstwa, jak geopoetyka, krytyka feministyczna, memory studies czy dyskurs o Zagładzie. Powstała zatem książka monograficzna, a przy tym pionierska, ponieważ oprócz pojedynczych recenzji czy artykułów nie było dotąd pracy tak gruntownie opisującej wielogatunkowe dzieło autorki. Poza wartościami merytorycznymi książka daje bogaty obraz sposobów prowadzenia badań literaturoznawczych. Na liście autorów spotykają się reprezentanci różnych pokoleń i ośrodków akademickich, co zapowiada też szerszą recepcję i silniejszy rezonans krytyczny. Wszystkie pomieszczone w tym zbiorze teksty składają się na ciekawy, wieloaspektowy portret poetki, której nomadyczny los nie szczędził emigracyjnych doświadczeń i jednocześnie hartował ducha. Twórczość Anny Frajlich, ujęta w perspektywie wielogatunkowości i czytana jako zapis emigracyjnego, kobiecego czy wreszcie wielokulturowego doświadczenia, odsłania mocne związki z codzienną realnością, historią, geografią i kulturową pamięcią. Jednocześnie obcy jest jej wygnańczy mizerabilizm, melancholia, depresyjne nastroje.
Z recenzji wydawniczej
prof. zw. dr hab. Anny Legeżyńskiej