Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

W wojsku polskim 1917-1938, t. 2: W wojsku polskim 1921-1930

Leon Mitkiewicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2017
Stron: 370
Dział:
ISBN: 9788323137993
 
 
 

 

Leon Mitkiewicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2017

Dział:

Stron: 370

ISBN: 9788323137993

Przekazany do rąk czytelnika kolejny tom wspomnień płk. dypl. Leona Mitkiewicza-Żółttka opisuje wydarzenia i przywołuje osoby, z którymi zetknął się służbowo bądź prywatnie, służąc w Wojsku Polskim między 1921 a 1930 r. Dzieło Mitkiewicza ma szczególną wartość historyczną, gdyż niesie olbrzymi materiał faktograficzny o wojsku czasów II RP. Autor wywiązał się ze swojego zadania znakomicie, gdyż jest nie tylko "rasowym" kawalerzystą i wyróżniającym się młodym oficerem, nieskażonym jeszcze koszarową rutyną, ale również bystrym obserwatorem otaczającego go świata, rzeczowo patrzącym na rzeczywistość pierwszych dziesięciu lat pokojowej egzystencji polskiego wojska. Niezmiernie trafnie opisuje warunki, w jakich rozpoczynało ono swoją pokojową egzystencję, oraz opisuje swoich przełożonych i kolegów żołnierzy.