Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Myśl starożytna

Giovanni Reale

Wydawnictwo KUL, 2012
Stron: 637
Dział:
ISBN: 9788377025154
 
 
 

 

Giovanni Reale

Wydawnictwo KUL, 2012

Dział:

Stron: 637

ISBN: 9788377025154

Profesor GIOVANNI REALE jest dziś jednym z najwybitniejszych, jeśli nie wręcz najwybitniejszym spośród historyków filozofii starożytnej. Jego imponujący dorobek ilościowy idzie w parze z rzetelnością metodologiczną, wnikliwością analiz, oryginalnością interpretacji. Profesor Reale łączy w swych pracach głębokie podejście analityczne ze zdolnością syntezy, zadziwiającej szerokością spojrzenia, a równocześnie zawsze podbudowanej precyzyjnymi badaniami każdego branego pod uwagę szczegółu.

Prof. Władysław Stróżewski (UJ)

Autor ten traktuje filozofię starożytną niejako muzealne świadectwo minionej raz na zawsze przeszłości, ale jako coś ciągle żywego, co nadal krąży w krwiobiegu kultury Zachodu. Poznanie osiągnięć filozofów antycznych i znajomość rozwoju doktryn wtedy wypracowanych pomaga zrozumieć nie tylko bieg i rozwój myśli filozoficznej w kolejnych epokach historycznych, lecz także współczesność; więcej nawet - umożliwia nie tylko dostrzeżenie błędów, w które nasza myśl się uwikłała, lecz także znalezienie na nie lekarstwa.
Prof. Edward Iwo Zieliński (KUL)

Fragment laudacji z okazji nadania Prof. G. Realemu
doktoratu honoris causa KUL (15 III 2001)