Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kościół a Naród i Państwo w perspektywie 1050. rocznicy chrztu Polski. Historia i teraźniejszość

red. Józef Krókowski, red. Mirosław Sitarz, red. Ireneusz Dosz

TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, 2017
Stron: 268
Dział:
ISBN: 9788373067806
 
 
 

 

Niniejsza publikacja ukazuje konsekwencje chrztu pierwszego historycznego władcy Polski Mieszka I (966 r.) dla trzech wspólnot ludzkich odmiennego typu - Kościoła, Narodu i Państwa - w wymiarze historycznym i współczesnym. Teraźniejszość bowiem ma korzenie w przeszłości.

Chrzest Mieszka I oznaczał legitymizację Państwa, którego był władcą, we wspólnocie chrześcijańskich państw Europy oraz wytyczenie istotnego kierunku jego rozwoju na dalszą przyszłość. Wszakże w dziejach Narodu polskiego były okresy tragiczne, w których był on pozbawiony suwerenności przez obce reżimy dążące do narzucenia ludności innego wyznania bądź ideologii ateistycznej. Kościół zaś podejmował współdziałanie z Narodem w dążeniu do zachowania tożsamości kulturowej i odzyskania suwerenności politycznej.

Po upadku totalitaryzmu komunistycznego i odzyskaniu przez Naród suwerenności zainicjonowany został proces integracji Polski z UE na fundamencie wartości chrześcijańskich. Niestety, Unia obecnie odcina sie od chrześcijańskiego dziedzictwa Europy. W tym kontekście potrzebna jest głębsza refleksja nad przyszłością Polski i rolą chrześcijan w tym procesie. Lektura tej publikacji może byc w tym pomocna.