Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Konkurs na katedrę filozofii w uniwersytecie wileńskim w 1820 roku

Tomasz oprac. Kupś, oprac. Dalius Viliunas

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2017
Stron: 788
Dział:
ISBN: 9788323137542
 
 
 

 

Opracowanie naukowe - Tomasz Kupś, Dalius Viliūnas

Przekład i opracowanie tekstów łacińskich - Joanna Usakiewicz

Idea, aby w jednym opracowaniu zawrzeć całokształt polskiej kultury filozoficznej pierwszej połowy XIX wieku po raz pierwszy została podjęta przez Władysława Tatarkiewicza. Trzeba również podkreślić, że Tatarkiewicz jako pierwszy rozpoczął systematyczne badania swoistego skarbca dawnej kultury umysłowej – nieznanych wileńskich rękopisów filozoficznych. Idąc śladem tego klasyka badań nad historią filozofii, mamy nadzieję uczynić tutaj jeden niewielki krok naprzód, łączący odkrycia archiwistyczne z nowym spojrzeniem na życie filozoficzne dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, tego wciąż zagadkowego i kontrowersyjnego okresu, który przez naszego mistrza został nazwany „między Oświeceniem a mesjanizmem”.