Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Współczesne badania nad folklorem i literaturą rosyjską. 2. 30 lat toruńskiej rusycystyki

Żejmo Bożena red. , Rzepnikowska Iwona red. ,

Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2017
Stron: 514
Dział:
ISBN/ISSN: 9788323138389

 

Autor: Żejmo Bożena red. , Rzepnikowska Iwona red. ,

Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2017

Dział:

Stron: 514

ISBN/ISSN: 9788323138389

Monografia zbiorowa Współczesne badania nad folklorem i literaturą rosyjską proponuje Czytelnikom wyniki interdyscyplinarnych poszukiwań naukowych badaczy polskich i rosyjskich, poświęcone najnowszym rozpoznaniom ideowo-formalnym z zakresu folkloru i literatury rosyjskiej. Autorzy tekstów omawiają tytułowe zagadnienie w rozmaitych przekrojach tematycznych i problemowych, rozpatrując je w kategoriach literaturoznawczych, antropologicznych, kulturologicznych i historiograficznych, co nadało projektowi zróżnicowany i kompleksowy charakter, a tradycyjną perspektywę poszerzyło o ciekawe i nowatorskie koncepcje. Zebrane w monografii rozprawy dowodzą, iż dialog z- i o folklorze i literaturze rosyjskiej niezmiennie pozostaje aktualny oraz inspirujący, otwiera kolejne obszary badawcze i wciąż rodzi nowe pytania. Wyrażamy nadzieję, że niniejszy tom będzie stanowić nie tylko asumpt do dalszych rozważań, ale także sprawi szerokiej rzeszy czytelników intelektualną przyjemność.