Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Jan Paweł II a demokracja. Studium z zakresu katolickiej nauki społecznej

Wiesław Matyskiewicz

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2016
Stron: 258
Dział:
ISBN: 9788379963690
 
 
 

 

Wiesław Matyskiewicz

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2016

Dział:

Stron: 258

ISBN: 9788379963690

SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1

EWOLUCJA NAUCZANIA SPOŁECZNEGO KOŚCIOŁA O DEMOKRACJI

1.1. Kwestia społeczna w ujęciu Leona XIII

1.2. Pius XII – otwarcie na demokrację

1.3. Katolicka myśl społeczna na temat demokracji w kontekście Soboru Watykańskiego II

1.4. Paweł VI wobec demokracji

ROZDZIAŁ 2

PODSTAWY DEMOKRACJI W NAUCZANIU JANA PAWŁA II

2.1. Integralna i personalistyczna koncepcja człowieka

2.2. Idea praw człowieka

2.3. Zasady etyczno-społeczne

ROZDZIAŁ 3

ROZUMIENIE ZASADNICZYCH ELEMENTÓW DEMOKRACJI – WOLNOŚCI I UCZESTNICTWA

3.1. Integralne ujęcie wolności

3.2. Realizacja zasady podmiotowości

3.3. Demokracja fundamentalna

ROZDZIAŁ 4

KOŚCIÓŁ WOBEC DEMOKRACJI JAKO SYSTEMU RZĄDZENIA

4.1. Struktury pośrednie

4.2. Państwo prawa

4.3. Aksjologiczny fundament demokracji

ROZDZIAŁ 5

PANORAMA ZAGROŻEŃ DEMOKRACJI

5.1. Liberalizm i relatywizm moralny

5.2. Błędne wizje Boga, człowieka i społeczeństwa

5.3. Brak solidarności i kwestionowanie prawa do życia

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA