Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Instytucja profesury zwyczajnej w polskim państwowym szkolnictwie akademickim w latach 1920-1939

Jarosław Jastrzębski

Wydawnictwo: Uniwersytet Pedagogiczny, 2018
Stron: 586
Dział:
ISBN/ISSN: 9788380840782

 

Autor: Jarosław Jastrzębski

Wydawnictwo: Uniwersytet Pedagogiczny, 2018

Dział:

Stron: 586

ISBN/ISSN: 9788380840782

Celem tej pracy jest przedstawienie profesury zwyczajnej jako instytucji prawnej, umiejscowionej w strukturze organizacyjnej państwowych szkół akademickich, ale stanowiącej też w pewnym sensie część administracji państwowej. Monografia ta jest przede wszystkim pracą z zakresu historii administracji i historii prawa. Poza wypełnieniem istotnej luki badawczej ma w zamyśle dostarczyć usystematyzowanego materiału porównawczego dla potrzeb różnych dyscyplin naukowych. Praca ma charakter pionierski i jest owocem wieloletnich badań autora nad systemem szkolnictwa akademickiego II Rzeczypospolitej. Opracowanie ma niemal wyłącznie charakter źródłowy, a podstawę ustaleń stanowią głównie akty normatywne państwa polskiego z okresu międzywojennego oraz wyroki Najwyższego Trybunału Administracyjnego. Prace Monograficzne 805