Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Stosunki polsko-armeńskie. Wybór dokumentów z wprowadzeniem

Wydawnictwo KUL, 2017
Stron: 171
Dział:
ISBN: 9788380614284
 
 
 

 

Wydawnictwo KUL, 2017

Dział:

Stron: 171

ISBN: 9788380614284

SPIS TREŚCI

Przedmowa

Wprowadzenie

1. Uchwała Rady Ministrów RP Nr 170/91 (w sprawie uznania przez Rzeczpospolitą Polską Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Republiki Białoruś, Federacji Rosyjskiej, Republiki Kazachstanu, Republiki Kyrgyzystanu, Republiki Mołdawii, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu i Republiki Uzbekistanu), przyjęta w Warszawa w dniu 27 grudnia 1991 r.

2. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie handlu i gospodarki, sporządzona w Warszawie w dniu 24 lutego 1992 r.

3. Porozumienie w drodze wymiany not Ministrów Spraw Zagranicznych o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Armenii, przyjęte w dniu 26 lutego 1992 r.

4. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Warszawie dnia 27 stycznia 1998 r.

5. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o cywilnej komunikacji lotniczej, sporządzona w Warszawie w dniu 27 stycznia 1998 r.

6. Protokół o współpracy między Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Armenii, sporządzony w Warszawie w dniu 27 stycznia 1998 r.

7. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o wzajemnym zniesieniu wiz dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, sporządzona w Erywaniu w dniu 24 listopada 1998 r.

8. Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku, podpisana w Warszawie dnia 14 lipca 1999 r.

9. Umowa miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Warszawie w dniu 14 lipca 1999 r.

10. Deklaracja o rozwoju przyjaznych stosunków i współpracy między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Armenii, podpisana w Warszawie w dniu 14 lipca 1999 r.

11. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Warszawie dnia 6 września 2004 r.

12. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisana w Warszawie dnia 6 września 2004 r.

13. Wspólna Deklaracja Ministra Gospodarki i Pracy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Handlu i Rozwoju Gospodarczego Republiki Armenii, podpisana w Warszawie w dniu 6 września 2004 r.

14. Memorandum w sprawie współpracy na rzecz integracji europejskiej pomiędzy Ministerstwami Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Armenii w latach 2007-2008, podpisane w Erywaniu w dniu 26 lutego 2007 r.

15. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy gospodarczej, sporządzona w Erewaniu dnia 12 marca 2010 r.

16. Program Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2011-2013, podpisany w Erewaniu dnia 28 lipca 2011 r.

17. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 25 czerwca 2013 r.

18. Porozumienie między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie rolnictwa, podpisane w Warszawie w dniu 25 czerwca 2013 r.

19. Wspólna Deklaracja Intencji współpracy w dziedzinie ochrony środowiska pomiędzy Ministrem Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Ochrony Przyrody Republiki Armenii, podpisana w Warszawie w dniu 25 czerwca 2013 r.

20. Program Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2015-2018, podpisany w Warszawie dnia 30 września 2015 r.