Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Leksyka młodzieży. Tradycja, rozwój, kreatywność

Małgorzata Pachowicz

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2018
Stron: 180
Dział:
ISBN/ISSN: 9788376389226

 

Autor: Małgorzata Pachowicz

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2018

Dział:

Stron: 180

ISBN/ISSN: 9788376389226

Autorka podjęła się niezwykłego dzieła – zgromadzenia i wszechstronnego opracowania słownictwa młodzieży w jego trójwymiarowym aspekcie tradycji, rozwoju i kreatywności. Monografia dr Małgorzaty Pachowicz należy do bardzo istotnych, potrzebnych całościowych badań leksyki młodzieży. Wyrasta z wieloletniego zainteresowania i doświadczeń i osiągnięć badawczych Autorki z tej dziedziny lingwistyki. Wydanie (…) pracy zagospodarowuje również puste miejsca w tym zakresie. W dotychczasowej literaturze przedmiotu bowiem mimo licznych publikacji wciąż istnieje dotkliwy brak syntezy – monografii tak ważnej i rozległej przestrzeni słownictwa młodzieży w jego perspektywie diachroniczno-synchronicznej. Autorka (…) wykazała rozległą teoretyczną i praktyczną umiejętność przeprowadzania perfekcyjnych, wielowymiarowych analiz językowych (…), sformułowała szereg bardzo interesujących wniosków tworzących autentyczny obraz leksyki młodzieży (…).

Z recenzji prof. UJ i PWSZ, dr hab. Zofii Cygal-Krupy

 

 

 

Kto chce śledzić rozwój języka, winien skupić uwagę na jego słownictwie, ponieważ to w jego obrębie uwidaczniają się najwyraźniej wszelkie modyfikacje i zmiany. Dlatego też wciąż staje się ono przedmiotem zainteresowań kolejnych pokoleń językoznawców. Do ich grona dołączyła za pośrednictwem przygotowanej (…) książki dr Małgorzata Pachowicz. Skupia się ona na odmianie polszczyzny określanej mianem języka młodzieżowego, (…) przynosi wnikliwy opis słownictwa młodzieżowego zaczerpniętego z dawniejszych i nowszych źródeł. W sposobie potraktowania materiału językowego połączyła Autorka podejście diachroniczne z synchronicznym (…). Książka to wartościowe dzieło naukowe. Odznacza się (…) zaletami poznawczymi i poprawnością metodologiczną. Odzwierciedliła się w nim właściwa Autorce jako badaczce rzetelność, wnikliwość, akrybia. (…) może (…) stanowić źródło materiału językowego dla przyszłych badaczy słownictwa młodzieżowego (…).

Z recenzji prof. dr hab. Jadwigi Kowalikowej