Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Człowiek wobec zagrożeń pogodowych: konfrontacja i prewencja

Piotr Próchniak

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
Stron: 160
Dział:
ISBN: 9788380197442
 
 
 

 

Piotr Próchniak

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017

Dział:

Stron: 160

ISBN: 9788380197442

Piotr Próchniak – doktor psychologii. Jego zainteresowania naukowe dotyczą aktywności jednostki w bliskim kontakcie ze środowiskiem przyrodniczym.  Autor dziewięciu monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych zarówno w naszym kraju, jak i w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Europie Zachodniej. W ramach projektu dotyczącego postaw ludzi wobec środowiska przyrodniczego prowadzi badania we współpracy z Arctic University (Norwegia). Jest członkiem Adventure Tourism Research Association.

 

Praca stanowi efekt ciekawej propozycji w dziedzinie dosyć zaniedbywanej przez psychologów, ale ważnej dla funkcjonowania człowieka. W warstwie teoretycznej autor pokazuje złożoną problematykę reagowania człowieka na poszczególne elementy warunków pogodowych w różnego typu sytuacjach. W części empirycznej przedstawia zaś wyniki wnikliwie przeprowadzonych nowatorskich badań własnych, które stanowią istotny wkład w mało penetrowaną część psychologii środowiskowej zajmującej się relacją człowiek–natura.

dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. SWPS

 

Monografia […] wnosi nowe elementy w obecny zasób wiedzy związanej z wpływem pogody na szeroko rozumianą kwestię funkcjonowania człowieka.

dr hab. Józef Binnebesel, prof. UMK