Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kobieta niepoznana na przestrzeni dziejów

red. Anna Obara-Pawlowska, red. Anna Miączewska, red. Dariusz Wróbel

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2017
Stron: 388
Dział:
ISBN: 9788377849903
 
 
 

 

Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie pomijanych czy też marginalizowanych w dotychczasowym dyskursie naukowym sfer aktywności kobiet, jak również wskazanie nowych możliwości w badaniach nad – wydawać by się mogło – dobrze rozpoznanymi w dotychczasowej historiografii przejawami kobiecej działalności czy poglądami na role i zadania, jakie im kulturowo przypisywano. Ramy chronologiczne tych rozważań zostały nakreślone bardzo szeroko, bowiem obejmują okres od czasów starożytnych aż po przełom XX i XXI stulecia. Książka została podzielona na dwie części. W części pierwszej Czytelnik odnajdzie rozważania nad rola i miejscem kobiet w społeczeństwie i polityce na przestrzeni minionych stuleci. W drugiej części prześledzono obecność i aktywność kobiet w nauce, oświacie, literaturze i muzyce.