Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wieszczba i żreb. Przepowiadanie przyszłości u dawnych Słowian

Szymon Matusiak

Armoryka, 2017
Stron: 52
Dział:
ISBN: 9788380642850
Wydanie drukowane
 

17,00 15,30

Pozycja dostępna

 

Szymon Matusiak

Armoryka, 2017

Dział:

Stron: 52

ISBN: 9788380642850

REPRINT. Tak jak Grecy i Rzymianie, mieli i słowiańscy przodkowie nasi zawodowych wieszczbiarzy, kapłanów, tudzież świątynie, w których udzielano wyroczni. Wiemy to z całą pewnością na podstawie źródeł historycznych, którymi odnośnie do zachodniej Słowiańszczyzny są przede wszystkim zapiski kronikarzy niemieckich, patrzących jeszcze własnymi oczyma na pogańskich Słowian między Odrą a Łabą. Czyta się w tych źródłach niejednokrotnie, czasem nawet dość szczegółowo o wydawaniu wieszczbiarskich wyroków w Szczecinie, Retrze i Arkonie, przy świątyniach, przez kapłanów, we wszystkich ważniejszych sprawach, przez co wpływ kapłanów, wydających wyroki, jest, jak u Greków i Rzymian ogromny… Autor stara się nam przybliżyć – na ile to po wiekach można było jeszcze ustalić – rolę, funkcję, obrzędy związane z przepowiadaniem przyszłości przez pogańskich kapłanów naszych przodków.