Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Tota pulchra. 520. rocznica przywiezienia figury Matki Bożej Brzemiennej - Pani Skępskiej do Skępego 1496-2016

Cyprian Janusz Moryc

Calvarianum. Wydawnictwo, 2017
Stron: 158
Dział:
ISBN: 9788363440381
 
 
 

 

Cyprian Janusz Moryc

Calvarianum. Wydawnictwo, 2017

Dział:

Stron: 158

ISBN: 9788363440381

Cudowna Figura Matki Bożej Skępskiej jest jednym z nielicznych w Polsce wizerunków Maryi brzemiennej. Skępska Panienka cieszy się ogromną czcią wśród mieszkańców Kujaw, a także licznych pielgrzymów nawiedzających sanktuarium, szczególnie małżeństw proszących o dar potomstwa i kobiet w stanie błogosławionym. Postać Najświętszej Maryi Panny stanowi inspirację dla refleksji duchowej, która pozwala dostrzec w niej Bożą Rodzicielkę, a zarazem najdoskonalszą uczennicę Boskiego Mistrza. Pobożność maryjna, jako specyficzny rys duchowości franciszkańskiej, w wielu wymiarach realizuje się w Skępem, gdzie Maryja doznaje czci od ponad 500 lat.


Niniejsza publikacja porusza wątki związane z kultem Matki Bożej oraz dziejami sanktuarium. Przedstawiono w niej historię kultu Matki Bożej Skępskiej na tle innych bernardyńskich sanktuariów maryjnych, opisano maryjną teologię i pobożność kazań św. Antoniego z Padwy, zaprezentowano problematykę konserwatorską gotyckiej rzeźby Matki Bożej Skępskiej, przedstawiono zabytki sztuki sakralnej skępskiego kościoła – polichromię Walentego Żebrowskiego oraz obraz przedstawiający bł. Władysława z Gielniowa, opisano dzieje skępskich organów, a także Borek Najświętszej Maryi Panny, miejsce wyciszenia i kontemplacji Boga. Lektura książki pozwoli odkryć wiele nowych walorów miejsca, które cieszy się odległą i bogatą historią, a jednocześnie pulsuje życiem duchowym i przyciąga wielu pielgrzymów.

Spis treści


O. Dobromił Marek Godzik OFM
Słowo wstępne Kustosza Sanktuarium . . . . . . . . . . . 5


O. Cyprian Janusz Moryc OFM
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7


O. dr Aleksander Krzysztof Sitnik OFM
Historia kultuMatki Bożej Skępskiej na tle innych bernardyńskich
sanktuariów maryjnych . . . . . . . . . . . . . . 11


Dr hab. Romuald Henryk Kośla OFM
,,Paupercula Virgo”. Elementy maryjnej teologii i pobożności
św.Antoniego z Padwy. . . , pierwszego mistrza szkoły
franciszkańskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27


Prof. dr hab. Bogumiła Jadwiga Rouba
Problematyka konserwatorska Cudownej Figurki Matki
Bożej Skępskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47


Red. BożenaWeber
Angelologiczne motywy w sztuce w perspektywie wątku
polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67


O. dr Cyprian Janusz Moryc OFM
Indulgentia Plenaria. Alegoryczny wizerunek bł. Władysława
z Gielniowa w kościele Zwiastowania Najświętszej
Maryi Panny w Skępem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87


O. dr Julian Mieczysław Śmierciak OFM
Organy w kościele ZwiastowaniaNajświętszejMaryi Panny
w Skępem. Historia i analiza instrumentoznawcza . . . 113


Dr Marek Kopacki
Borek NajświętszejMaryi Panny w Skępem. Analiza okazów
przyrody w świetle ikonografii chrześcijańskiej . . . 133

,,Tota Pulchra”. 520th Anniversary of Moving the Statue Of
Expectant VirginMary –The Lady of Skępe fromPoznań
to Skępe 1496-2016. Summary . . . . . . . . . . . . . . . . 149


Noty o autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151


O. Dobromił Marek Godzik OFM
Aneks.Wybrane świadectwa cudownego działaniaMatki
Bożej Brzemiennej w Skępem . . . . . . . . . . . . . . . . 153